Аллергологтар және клиникалық иммунологтар ассоциациясы

«Дүниежүзілік Aллерголог Kүні» 2022

https://www.dropbox.com/s/cblbcehlgh0p2rj/KZ%2016.10.2021.mp4?dl=0